Пошук на сайті
Користувальницький пошук
Пошук в мережі
оСТАННІ НОВИНИ
Форма входу

КОРОТКЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
200

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 1567
СТАТИСТИКА

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Нових за місяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
Наші партнериУкраинский портАлОсвітній портал

Submitter.ru - Регистрация в поисковых системах!

Каталог сайтов Всего.RU

каталог сайтів

Побірська школа

Кіровська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2

Український освітній портал - Myreferatik.in.ua Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter Интершкола

Кнопочка сайта

ВІДВІДУВАННЯ САЙТА  Locations of visitors to this page знайдіть себе на карті
Вітаю!
Середа, 03.06.2020, 19:29

Висловлювання про вчителів,
їх педагогічний такт, ерудицію, учительський хист, здібності, слова вчителя, вплив на подальшу долю дитини, професію, ...

  1   2   3   4   5   6   7   

Ступінь психологічного такту вихова­теля і позначає ту педагогічну вроджену здібність, яку практика і теорія виховання тільки розвивають, але не створюють.

Н. Д.  Ушинський


 

...Ніяка психологія не може замінити людині психологічного такту, в практиці незамінного вже тому, що діє він швидко, миттю, тоді як положення науки пригадують­ся, обмірковуються і оцінюються повільно.

Хіба можна уявити собі оратора, який згадував би той чи інший параграф психології, бажаючи викликати в душі слухача спів­чуття, жах чи обурення? Так само в педагогічній діяльності не­має  ніякої  змоги діяти за  параграфами  психології, хоч би  як добре вони були вивчені.

Н. Д.  Ушинський


 

Але що ж таке самий цей психологіч­ний такт? Не що інше, як більш чи менш темна напівсвідома збірка спогадів різноманітних психологічних актів, пережитих на­ми самими. На підставі саме цих спогадів душі про свою власну історію людина вважає за можливе впливати на душу іншої лю­дини і обирає для цього саме ті засоби, дійовість яких випробу­вала на самій собі.

Н. Д.  Ушинський


 

Заняття психологією і читання психо­логічних творів, спрямовуючи думку людини на процес її влас­ної душі, може дуже сприяти розвитку в неї психологічного такту.

Н. Д.  Ушинський


 

За що б ми не вхопилися в справі ви­ховання, ми всюди прийдемо до цього питання — до питання міри, а якщо сказати точніше — до середини...

Слово «середина» можна замінити іншим словом, але як прин­цип це треба мати на увазі при вихованні дітей... Навіть у на­шому ідеалі, проти якого ніхто не може заперечувати, є принци­пи якоїсь середини, якоїсь міри, якоїсь дози.

А.С. Макаренко


 

...Любов вимагає якогось дозування, як хінін, як їжа. Ніхто не може з'їсти 10 кілограмів хліба і пи­шатися тим, що він так добре поїв. І любов вимагає дозування, вимагає міри.

А.С. Макаренко


 

Той знаменитий педагогічний такт, про який так багато пишуть, повинен полягати в щирості вашої дум­ки. Я не дозволю собі нічого приховувати, я кажу те, що я на­справді думаю. Це найбільш щиро, просто, легко і найбільш ефективно, але ж якраз не завжди можна говорити.

А.С. Макаренко


 

Дуже важливо володіти високою куль­турою спілкування з людьми, з дітьми особливо. Як багато втра­чає дехто з наших учителів через брак педагогічного такту. Враз­ливе дитяче серце не пробачає фальші, неправди, незаслуженої образи.

М.О. Прокоф'єв


 

Жодне покликання в країні по може бути важливішим, та немає жодного, яке було б важчим. Природа дає для нього тільки природжені задатки навіть людині з най­вищим розумом і найкращим серцем, а люди повинні розвинути, оживити і сформувати ці необхідні рідкісні задатки, як це ро­биться для кожної іншої професії. Тим часом чи не кожна окрема людина значно більше дбає про те, щоб її син добре освоїв майстерство, або ремесло, яким він все життя займатиметься, ніж піклуються держави і народи про освіту людей, яким доведеться працювати у, безперечно, найваж­ливішій і найважчій професії.

Й.-Г. Песталоцці


 

Справжніми вчителями і вихователями народжуються.

А.  Дістервег


 

Як істинним поетом, так і геніальним вихователем, учителем треба народитися. Він приходить на світ із задатками, потрібними для його покликання. Але ці задатки треба пробудити, розвинути. Як цього досягти? Найкраще цього можна досягти у справді виховавчій обстановці, завдяки людям, які є майстрами у справі виховання і навчання. їхнє життя і діяльність пробуджують дрімаючі задатки і розвивають педаго­гічний такт — учительський такт.

А.  Дістервег


 

Мистецтво виховання має ту особли­вість, що майже всім воно здається справою знайомою й зрозу­мілою, а декому навіть справою легкою,— і тим зрозумілішим і легшим здається воно, чим менше людина з ним обізнана, тео­ретично чи практично. Майже всі визнають, що виховання вима­гає терпіння; дехто вважає, що для нього потрібні вроджена здіб­ність і вміння, тобто навичка; але дуже мало хто прийшов до переконання, що, крім терпіння, вродженої здібності й навички, необхідні, ще спеціальні знання, хоч численні педагогічні блукан­ня наші й могли б усіх переконати в цьому.

К. Д. Ушинський


 

...У справі виховання самого знання ще далеко недостатньо, а необхідне й уміння. Природні педа­гогічні таланти, що самі собі прокладають шлях у справі вихо­вання, зустрічаються рідше, ніж якісь інші таланти, а тому й не можна розраховувати на них там, де потрібно багато тисяч учителів.

К. Д. Ушинський


 


...Знання і уміння викладати і впливати викладанням на розумовий і моральний розвиток дітей можуть бути прищеплені молодим людям, які й не мають особливих здібностей.

К. Д. Ушинський


 

Північні американці стверджують на основі досвіду, що здібностями до виховання жінки не тільки рівняються з чоловіками, а навіть перевершують їх; і в Америці часто можна почути, що за кількістю жінок на викладацьких місцях в тому чи іншому штаті судять про успіхи освіти в цьому штаті. Якщо набуття необхідних для вчительської посади знань однаково доступне для чоловіка і жінки, то, звичайно, немає причини, чому б жінка мала відставати від чоловіка в науці і здібності викладання.

К. Д. Ушинський


 

Важко погодитись, однак, із шведським педагогом, який в самій відмінності розумових здібностей чоло­віка і жінки вбачає що особливу здатність жінок до викладання. Нам здається, це швидше компліментом з його боку на адресу прекрасної статі, ніж педагогічною істиною. Не в розумових здіб­ностях жінки, а в характері її природи криються багаті засоби для виховання дітей.

К. Д. Ушинський


 

Зосередженість уваги, точність, терпін­ня, наполегливість, любов до порядку, ніжність, манери, смак і, нарешті, вроджена любов до дітей,— все це такі якості, які зу­стрічаються швидше і в більшій мірі у жінки, ніж у чоловіка. Північні американці вірно зауважують, що жінки вносять із со­бою в школу ту сімейну атмосферу, якої не повинна позбавля­тися дитина доти, поки в ній розумна воля не звільниться зовсім від пелюшок почуття та інстинктів.

К. Д. Ушинський


 

...Не той учитель, хто здобув виховання й освіту вчителя, а той, хто внутрішньо переконаний у тому, що він є, повинен бути і не може бути іншим. Ця переконаність трапляється рідко і може бути доведена тільки жертвами, які людина приносить  своєму покликанню.

Лев Толстой


 

Бувають учителі з природженим педа­гогічним талантом, які вміють під час уроків жити спільним життям усього класу, забувати про себе, про свої власні турботи, радощі і тривоги.  Кожний урок  такого вчителя є розширенням розумового кругозору учня, задоволенням його природної допит­ливості, розбудженої попередніми успіхами, є насолодою, а не мукою.

Іван Франко


 

Любити дітей — це і курка вміє. А от уміти виховувати їх — це велика державна справа, що вимагає таланту і широкого знання життя.

Максим Горький


 

Справа не в тому, що педагогічний ін­стинкт притаманний усім, а в тому, що він часто дрімає або спрямований неправильно. Яким чином збудити в кожному з нас той дрімаючий педагогічний інстинкт, який неодмінно існує, і да­ти йому належне спрямування — ось головне педагогічне зав­дання.

С. Т.  Шацький


 

Я вважав, що краще мати в колективі 4 талановитих вихователів, ніж 40 неталановитих і невихованих.

А. С. Макаренко


 

Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчати лікаря його майстер­ності, як треба навчати музиканта...

А. С. Макаренко


 

Можна і треба розвивати зір, просто фізичний зір. Це конче потрібно для вихователя. Треба вміти читати на людському обличчі, на обличчі дитини, і це читання може бути навіть описане в спеціальному курсі. Нічого мудрого, нічого містичного немає в тому, щоб по обличчю дізнаватись про деякі ознаки душевних рухів.

А. С. Макаренко


 

Уміння виховувати — це все-таки ми­стецтво, таке ж мистецтво, як добре грати на скрипці або роялі, добре малювати картини, бути хорошим фрезерувальником або токарем. Не можна навчити людину бути хорошим художником, музикантом, фрезерувальником, якщо дати їй тільки книжку в руки, якщо вона не бачитиме фарб, не візьме інструмент, не ста­не до верстата. Біда мистецтва виховання в тому, що навчити виховувати можна тільки в практиці, на прикладі.

А. С. Макаренко


 


Це, товариші, як у всякій іншій спе­ціальності. Адже ніякий інститут не випускає інженера, він дає тільки звання інженера, а справжнім інженером людина стає через 3—4 роки роботи на заводі, коли як слід попрацює в хоро­шому заводському колективі. Так  само справжнім учителем-вихователем можна стати після роботи в  хорошому педагогічному колективі через  кілька років.

А.С. Макаренко


 

Зі мною працювали десятки молодих педагогів, які в мене вчилися. Я переконався, що як би людина успішно не кінчила педагогічний вуз, яка б вона не була тала­новита, а якщо не вчитиметься на досвіді, ніколи не буде хоро­шим педагогом. Я сам учився у старіших педагогів, і в мене багато хто вчився.

А. С. Макаренко


 

В останні роки я брав до себе яких завгодно вчителів і насамперед старався їх учити. Я вже став майстром, а вони ще молоді. І я говорив кожному з них: при­йшов до мене, нічого не знаєш, учись. І він бачив, що я говорю правду.

А,  С. Макаренко


 

Я не уявляю собі, щоб педагогіка мог­ла покластися на відокремленого вихователя. Звичайно, без та­лановитого вихователя, здатного керувати, що має пильне око, наполегливість, розум, досвід, одне слово, без хорошого вихова­теля нам важко. Але у вихованні 35 мільйонів наших дітей і юна­ків чи можемо ми покладатися на випадкову картину таких ви­хователів?

А. С.  Макаренко 


 

...Щоб з педагогічного персоналу вийшли відповідальні, серйозні вихователі, є тільки один шлях — об'єд­нання їх у колектив, об'єднання навколо певної фігури, центра педагогічного колективу — директора.

А. С. Макаренко


 

Де ж знайти людей з таким всебічним розвитком? Гарні люди навколо нас, їх треба вміло шукати. Я завжди добивався права цілком самостійно добирати вчителів і вважаю, що без цього школа немислима.

В. О. Сухомлинський


 

Гарний учитель не завжди приходить до школи з вже готовими якостями. Часто доводиться добирати людину, яка має лише відповідні дані для тієї всебічної підготовленості, про яку говорилося вище. Потім починається копітка робота з цією людиною, і вона стає добрим вчителем насамперед завдяки обстановці творчої праці педагогічного колективу і учнів.

В. О. Сухомлинський


 

Нерідко пошуки майбутнього вчителя починаються з того, що в людині, яка ще не має педагогічної освіти, виявляєш задатки таланту педагога.

В. О. Сухомлинський


 

Талант і покликання — обов'язкові умо­ви плідної діяльності письменника, які роблять його учителем життя. Талант і покликання — така ж обов'язкова умова, здатна будь-якого шкільного вчителя зробити учителем життя його учнів.

Олексій Сурков


 

Здається, що саме у відношенні до педагогічних кадрів треба особливо вміло застосовувати цей прин­цип старанного відбору і рекомендації педагогічним школам і ву­зам юнаків і дівчат, які ще в школі виявляють нахил до педа­гогічної діяльності, здібності вихователя. І це цілком закономір­но, справедливо. Справді, от як у житті: хлібороб виховує хлібо­роба, металург — металурга, письменник виховує молодого на­ступника.

Юрій Збанацький


 

Педагог має в своєму учневі відчути талант педагога, розвинути його, викликати любов до своєї про­фесії. А школа повинна зробити все, щоб такий учень потрапив саме до навчального закладу, який підготує його до улюбленої і такої важливої для суспільства роботи.

Юрій Збанацький


 

...Необхідно виховувати в людині актив­не творче світосприймання, притаманне дитинству. Це велике і складне завдання, яке під силу лише талановитому вихователю, педагогу. Треба якомога вище підносити суспільний престиж пе­дагогів, вихователів, вожатих, особливо людей талановитих.

Чінгіз Айтматов 


 

Педагогічна професія зв'язана з артис­тичною не лише тоді, коли можна говорити про справжній педа­гогічний талант, коли вона неминуче включає в себе і елементи справжнього артистизму, але й завжди, щодня вона повинна грун­туватися на живому відчутті сприймання душі іншої людини — кожного з тих учнів, до яких воно звернено. В цьому відчутті і полягає основна педагогічна здібність, без якої ні про яке покликання до діяль­ності педагога не повинно бути мови.

П.  Александров


 

Якщо ти навчаєш, намагайся говорити коротко, щоб розум слухняний відразу ж зрозумів слова і збері­гав би їх в пам'яті правильно. Все, що зайве, зберігати розум наш не може.

Горацій


 

Я не люблю голослівних пояснень; мо­лоді люди мало звертають на них уваги і майже не пам'ятають їх. Речі, речі давайте! Я не перестану повторювати, що ми надто багато уваги надаємо словам; своїм балакливим вихованням ми створюємо лише базік.

Ж.-Ж. Руссо


 

Гарний учитель скупий на слова.

А. Дістервег


 


У жодному іншому стані балакуча лю­дина не викликає в людей, які розуміються на справі, такої недовіри, як у стані вчителів, і це справедливо. Широка публіка правда, гадає, що говірка і балакуча людина саме завдяки цій якості придатна до професії вчителя. Немає нічого більш хибного, ніж така думка.

А. Дістервег 


 

Велика різниця — говорити самому чи викликати на розмову інших. Останнє — мистецтво справжньою вчителя...

А. Дістервег


 

...Говорити самому, замість того, щоб вислуховувати, що говорять учні,— серйозна похибка, не що ін­ше, як погана звичка, яка до того ж іще дуже згубно впливає на учнів. Подібно до деяких пасторів, які гадають, що вони мо­ральними проповідями і благими повчаннями виправляють грішників, багато вчителів уявляють собі, що повідомляють не тільки знання, а й освіту (повідомляти освіту!), коли ревно і багато говорять. В одне вухо влетіло — в друге вилетіло; або й, швидше всього, усе пролетіло повз вуха! Ось чого вони досягають! І так з року в рік вони черпають воду з дірявої бочки данаїд. Воісти­ну пекельна робота!

А. Дістервег


 

Але головне, що вражає у цих учи­тельках,— це надзвичайний дар слова; рідне слово вироблене, усвідомлене і засвоєне чудово. Пан Фреліх зауважує, що взагалі у жінок значно більший дар слова, ніж у чоловіків, і цей дар розгортається легше й швидше; недаремно і наші російські при­казки говорять не без поваги про довжину жіночого язика. Але як могутньо і вдячно скористався з цієї довжини гер Фреліх! Найважчі для висловлювання ріттерівські ідеї сходили з язика цієї дівчини так легко, вільно з такою  чіткістю й точністю, що я не без смутку згадую наше педагогічне мимрення.

К. Д. Ушинський


 

Взагалі він говорив небагато й неохо­че. Радість, смуток або гнів ми розуміли швидше з його очей, обличчя і рухів, ніж з його слів. І треба було бачити, як з поя­вою задоволеної усмішки на його обличчі прояснювалися обличчя його учнів, весь клас охоплювала радість.

Іван Франко


 

Якщо визнати, що «з дитиною треба говорити серйозно», тоді ті, хто визнає це, зобов'язані говорити з питань виховання дитини також цілком серйозно, а не мовою напівграмотних фєльєтонів і не тоном людей, які, очевидно, не розуміють усієї глибини й важливості питання. З цього питання було сказано: «Тенденція забавити дитину — неповага до дитини». Я певен — з дитиною треба говорити «забавно». Початкове уявлення про сонячну систему, про нашу планету, про її країни і людей мають бути викладені в іграх, в іграшках. ...Історію великих відкриттів і винаходів треба розповісти дітям легко й «забавно»,

Максим Горький


 

Дорожіть цілісним враженням дитини, її думою і настроєм. Урок — або логічна задача, яку діти самі розв'язують, або розповідь, щира і проста, вчителя.

П. П. Блонський


 

Розповідь учителя має бути відновле­на в своїх правах. Як сильно може зворушити дитячі душі роз­повідь учителя про свою роботу, своє дитинство, свої подорожі, своїх улюблених письменників і своїх улюблених героїв!

П. П. Блонський


 

Говори ж, говори, вчителю; можливо, година твого захоплення —- найповчальніша година для дітей. Зво­руши їхні серця, дай їм глибоке враження.

П. П. Блонський


 

У нашій ідеальній школі діти часто слухатимуть розповіді вчителя про його улюблених героїв, він часто читатиме їм свої улюблені вірші, співатиме з ними своїх улюблених пісень, показуватиме їм свої улюблені картини. Зви­чайно, не все, що любить учитель, доступне дітям, але все, що дає він їм, він повинен любити сам.

П. П. Блонський


 

У школі має бути якомога більше яскравих барвистих годин. І для того, щоб захопити дитину роз­повіддю (а діти дуже люблять розповіді), треба не так багато: треба бути простим і щирим, самому почувати і уникати пиш­них фраз.

П. П. Блонський


 

Кожне наше слово повинно нести в собі добро, справедливість, красу — в цьому суть наших етичних повчань. У цій справі немає дрібниць. Одно ваше слово монад зруйнувати в дитині віру у вас як у вихователя, збентежити дитячу душу.

В.  О.  Сухомлинський


 

  1   2   3   4   5   6   7  

При використанні цих матеріалів на інших сайтах -- обов'язкове посилання на цей сайтCopyright KonSerg© 2020